Law office

041 630 323

Pokličite nas

Facebook

SloveniaEnglishItalyCroatiaGermanRussia
a

Odvetnik Jože Unverdorben

Odvetnik Jože Unverdorben se je rodil 1.04.1962 v Celju. Mladost je posvetil športu. Bil je član košarkarske ekipe LIBELA CELJE, ki je pod vodstvom danes svetovno priznanega trenerja Zmaga Sagadina igrala v I B zvezni košarkarski ligi takratne skupne države Yugoslavije. Zaradi študijskih obveznosti je igranje košarke na vrhunskem nivoju opustil.

Kot samostojen neodvisen odvetnik nadaljuje družinsko tradicijo pravnikov, ki jo je začel Jože Unverdorben starejši. Jože Unverdorben starejši je bil dolgoletni sodnik in predsednik enega od štirih pritožbenih sodišč v Sloveniji. Njegova publicistična dela so citirali priznani slovenski pisci strokovne litarature, kot je Tone Frantar. V času tranzicije je bil član državne komisije, ki je pripravljala prehod zemljiške knjige na elektronsko poslovanje. Danes kot upokojenec deluje v sinovi pisarni kot strokovni sodelavec in mentor mladim kadrom.

Jože Unverdorben mlajši je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani leta 1989. Po diplomi se je zaposlil v gospodarstvu v priznanem turističnem podjetju Zdravilišče Rogaška. V tem podjetju je opravljal funkcijo člana uprave odgovornega za kadrovska in pravna vprašanja. V tem času je podrobno spoznal slovensko turistično branžo in si pridobil izredna praktična znanja na področju turizma, delovanja korporacij in statusnega prava. V času tranzicije je pomembno prispeval k razvoju delniškega prava. Njegov prispevek danes na svoji spletni strani objavlja Vrhovno sodišče Republike Slovenije ( VS090256 ).

Pravniški državni izpit je opravil leta 1996. Od leta 1997 deluje kot samostojen in neodvisen odvetnik. Ukvarja se z gospodarskim, stečajnim, davčnim in transportnim pravom ter pravom nepremičnin. Uspešno je zaključil več finančno pomembnih postopkov pred slovenskimi sodišči. Ekskluzivno zastopa več tujih investitorjev. Zaradi poznavanja jezika, narodov bivše Yugoslavije, spremljanja novosti na zakonodajnem področju in poznavanja lokalnih posebnosti je zelo uporaben svetovalec na področju nepremičnin na obali jadranskega morja in na področju navtičnega turizma.
Izven poklica odvetnik Jože Unverdorben deluje tudi v družbenem življenju. Bil je predsednik mesta Rogaška Slatina, kot član organizacije international LIONS CLUBS pa ponosno služi v lokalnem LIONS KLUBU Rogaška.

a

Področja našega dela

Zastopanje tujih investitorjev

Tuje investicije

Pisarna nudi celovito logistično podporo tujim investitorjem, od ustanovitve podjetja, zagotavljanja njegovega delovanja v skladu z domačimi predpisi, kot tudi morebitnega zakonitega prenehanja. V poslovna razmerja trajnejše narave vstopamo selektivno, upoštevaje poslovno idejo investitorja, strokovne in kadrovske zmožnosti pisarne ter dobro prognozo za uspešno uresničitev ciljev, ki jih določimo skupaj z investitorjem. Pri operativnem delu zagotavljamo dnevno komunikacijo direktno z nosilcem pisarne. Zagotavljamo vse oblike internetnega komuniciranja (skype, video konference).

Davki, pripojitve in prevzemi

Davčna vzdržnost

Pisarna posveča veliko pozornost optimiranju davčnih obveznosti svojih strank. Pod optimiranjem davčnih obveznosti pojmujemo zakonite metode izogibanja pretiranim davčnim obremenitvam. Za te namene se poslužujemo tudi davčnih oaz in ustanavljanja off shore podjetij. Glede na vaše planirane prihodke in analize preteklih davčnih obveznosti svetujemo optimalno davčno strukturo in v povezavi z njo statusno obliko poslovanja.Pisarna obvlada slovensko prevzemno zakonodajo in lahko celovito pokriva potrebe strank tako prevzemnikov kot njihovih tarč.

Nepremičnine

Urejanje pravnih statusov

Pisarna spremlja vsa dogajanja na trgu nepremičnin v Sloveniji in sosednji Hrvaški (obala Jadranskega morja). S poznavanjem lokalnih posebnosti ter razvitim sodelovanjem z nepremičninskimi agenti bomo ne glede na to, ali kupujete ali prodajate, poskrbeli, da bo vaš nepremičninski posel potekal varno v vseh njegovih segmentih (analiza, odločitev, realizacija). Strankam, s katerimi nas veže popolno zaupanje omogočamo tudi nakupe preko spleta v okviru katerih pisarna zagotavlja foto in video materiale, ki jih na posebno željo zagotovimo tudi v neposrednem prenosu iz lokacije nakupa.

Turizem

Pravna podpora turizmu

Odvetnik Jože Unverdorben je bil v 90-tih letih član uprave družbe Rogaška ZHT, d.d. odgovoren za kadrovska in pravna vprašanja. Ena prvih delniških družb na slovenskem je poslovala v okviru holdinga Zdravilišče Rogaška, d.d. V navedenem obdobju je odvetnik do podrobnosti spoznal razmerja v poslovanju hotelov in alotmajskih storitev. Bogata praksa pridobljena v navedenem času pisarni omogoča kompetentno pravno svetovanje na navedenem področju.Zadnja leta pisarna intenzivno spremlja razvoj modernih oblik v razvoju turističnih storitev. Redno spremljamo evropsko pravo sprejeto za področje time share-a. Vsa ekonomska in strokovna vprašanja rešujemo v sodelovanju s priznanim svetovalcem za področje turističnih storitev mag. MBA Milan Zagoda, dipl. oec. in lastnikom turistične agencije FONTUS.V vključevanju slovenskih turističnih ponudnikov v moderne oblike turističnega poslovanja (time share, frakcije) prepoznavamo izredno priložnost za zagotavljanje finančnih virov za prepotrebne investicije v izboljšanje turistične ponudbe, ki je še posebej uporabna v času kriznih razmer.

Mednarodni transport

Logistika

Pisarna omogoča celovito podporo podjetjem na področju mednarodnega transporta. Zagotavljamo kadrovsko in siceršnjo podporo poslovanja, v kateri se trudimo skupaj s stranko, da bi bili ves čas pred delovanjem konkurence. V primeru dolgoročnega sodelovanja z vami, vaši šoferji in vaša sredstva v primeru nesreč, okvar in podobnega ne bodo ostali brez naše podpore. Skrbeli bomo za optimalno rešitev vseh zapletov in preprečili, da bi kdorkoli izkoristil stisko, v kateri so se znašli vaši ljudje in vaša sredstva.

Zastopanje pred sodišči in zavarovalnicami

Zastopanje

Pisarna zagotavlja strankam vse vrste pravnega zastopanja pred sodišči v civilnih, gospodarskih in kazenskih zadevah. Vaše interese bo pred sodišči zastopal izključno odvetnik Jože Unverdorben, kot nosilec pisarne. V težjih in pomembnejših zadevah bomo nastop na sodišču pripravili v sodelovanju z našim svetovalcem upokojenim sodnikom in dolgoletnim predsednikom Višjega sodišča v Celju, g. Jožetom Unverdorben starejšim. Na navedeni način bodo vaši interesi podprti s 50-letnimi izkušnjami dela v pravosodju.

a

Kje se nahajamo

Naša lokacija

Poslovna stavba je nasproti Okrajnega sodišča

Cafova ulica2, 2000 Maribor, Slovenija

Pokličite nas

Tudi izven delovnega časa

Telefon:

Fax:

+386 3 819 00 60

+386 59 947 936

+386 41 630 323

+386 3 819 00 61

Na Skype-u smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 7.00 in 8.00 uro ter med 14.00 in 15.00 !

E – nasvet

Ocena vašega primera

Za prvo oceno vaše zadeve vam ponujamo možnost nasveta po elektronski pošti.

Kontaktirate nas lahko po telefonu, skypu , elektronski pošti ali s pomočjo spletnega obrazca.

Na podlagi vašega povpraševanja vam pošljemo predračun.

Po prejemu vašega plačila  vam zagotavljamo  odgovor po elektronski pošti

v 24-ih urah.

Cena E-nasveta: tar. št.: 39/1 odvetniške tarife 42,00 EUR ( DDV vključen )

Email: joze.unverdorben@gmail.com

SloveniaEnglishItalyCroatiaGermanRussia